Kadıköy Tiyatroları Platformu Çalıştay Sonucu

 

Kadıköy Tiyatroları Platformu;

Sahneleri ve/veya sergiledikleri tiyatro oyunları, ağırlıklı olarak Kadıköy ve çevresinde yer alan tiyatro gruplarının birlikte kurdukları bir dayanışma platformudur.

Platformumuz;

. Kadıköy ve çevresinde, tiyatro seyircileri ile buluşmanın ve etkileşimin kanallarını açmak için çalışır,

. Yerel yönetimlerin kültür/sanat politikalarının ve özellikle tiyatro alanında yürütülecek projelerinin oluşturulmasında etkin rol alır,

. Tiyatro sanatçılarının ya da gruplarının yaşadığı/yaşayabileceği sorunlar için çözümler üretir,

. Tiyatronun doğası gereği, sanatsal üretimin zemini olan toplumsal hayatın sorunlarına dair görüşünü ve tepkisini, uygun gördüğü kanallarla ve biçimlerle toplum ile paylaşır,

. Üretim yaptığı alanda sosyal sorumluluk projeleri üretir ve uygular,

. Aynı alanda faaliyet gösteren meslek örgütlenmeleri ile işbirliği ve dayanışma kanallarını açar,

. Örneği olmayan örgütlenmesini, bir model olarak farklı yerelliklerde uygulanması ve geliştirilmesi için olası girişimler ile yakın temas kurar…

Kadıköy Belediyesi ile düzenli  olarak ortak projeler üretmek ve gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yürüten Platformumuz, bugüne kadar  “Benim Komşum Tiyatro” (2017) ve “Kadıköy Tiyatroları Şenlikleri” (2016 ve 2017) gibi çok önemli projeleri hayata geçirmiştir.

Platformumuz geçtiğimiz günlerde, üyeler arası ilişkileri düzenleyebilmek, yukarıda saydığımız maddeleri daha etkin biçimde hayata geçirebilmek ve Kadıköy sınırları içinde bulunan profesyonel, amatör, sahneli ve sahnesiz tüm tiyatroların ortak çıkarları için toplu hareket edebilmek amacıyla; kuruluş ilkelerini, vizyonunu, misyonunu, örgütlenme modelini tartıştığı geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek, Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ilk işleyiş çerçevesini hazırladı.

İnanıyoruz ki demokratik olgunlukla tartışılan ve “Kadıköy Tiyatroları Platformu Çalıştayı” sürecine katılan tüm tiyatroların oylarıyla ortaya çıkan işleyiş modelimiz ile platformumuz, gelecek günlerde çok daha etkili olacak, hayata geçireceği projelerle kültür-sanat ve tiyatro alanında ülkemizin kültür birikimine etkin katkı sağlayacaktır.

Tüm seyircilerimize, tüm Kadıköylülere ve gözünü kulağını bize çevirmiş tüm sanatseverlere en içten sevgi ve saygılarımızla!