Kamuoyuna zorunlu ama yersiz bir açıklama…

Ülkemizin tüm emekçileri gibi tiyatro emekçileri de çok zor günler yaşıyor. Kurulduğu günden bugüne dayanışma ve gönüllülük temelli, bulunduğu ilçenin kültür sanat politikasının oluşma zemini için çaba harcayan ve bu zemin için çalışan Kadıköy Tiyatroları Platformu, geride bıraktığı beş yılda zaman zaman asılsız ve dayanaksız yaklaşımlarla karalanmak istenmiştir. Kadıköy Belediyesi’nin kendi olanakları çerçevesinde Özgürlük Parkı’nda “Sanat Parkta” adı ile hayata geçirmeye çalıştığı şenliğe dair TİYAP’ın ve tekil tiyatrocuların yapılan yakışıksız paylaşım ve açıklamalarda Platform’umuzun adı geçmektedir.

Pandemi günlerinde, Kadıköy Tiyatroları Platformu (KTP)  tüm kamu kuruluşlarının kapısını çalmış, önerilerde bulunmuş fakat karşılık görmemiştir. Yapılan önerilerimiz hiçbir zaman günü kurtarmaya dönük değil geleceği kurtarmak adına olmuştur. Görüldüğü üzere önemli bir iş yapılıyormuş gibi duyurulan destekler günü bile kurtarmaktan uzaktır. Her alanda olduğu gibi fatura tiyatro emekçilerine çıkmıştır, tiyatro baronlarına değil.

KTP iki ay önce Kadıköy Belediyesi’ne bağımsız bir sahnede ağırlıklı olarak Kadıköy Tiyatrolarının, müzik topluluklarının ve kafamızdaki dayanışma modelini kabul edecek misafir tiyatroların katılımıyla bir şenlik önermiştir. Kadıköy Belediyesi’nden sadece sahne, lojistik ve matbu baskı talebimiz olmuştur. Planladığımız şenlik; oynayacak tüm toplulukların gişe gelirinin bir havuzda toplanıp oynayan/oynamayan topluluklara belirli kriterlere bağlı olarak paylaştırılacak bir dayanışma şeklindeydi.  Aynı tarihlerde “Sanat Parkta” planlandığı için (ki geç haberimiz oldu yani birlikte planlamadık) bu şenliğin süresi uzatılıp KTP’nin önerdiği şenlik kabul görmedi.

Bu gelişmeden sonra KTP,  bugüne kadar Belediye ile yapılan organizasyonların deneyiminden yola çıkarak, sınırlı sayıda oyun önerisi ile başvuru yaptı. Bu başvuruların çoğu kabul görmedi ki bizce Kadıköy toplulukları öncelikli olmalıydı.

Bugün kurumsal olarak TİYAP’ın ve tekil tiyatrocuların Belediye’yi ve KTP’yi haksız yere suçlayan açıklamalarını okuduk. Elli üyesi olan KTP’nin aynı zamanda Kooperatif üyesi toplam yedi grup şenliğe kabul edilmiştir. Kabul edilen oyunlar arasında KTP üyesi olan sadece iki topluluk vardır. Oyun seçimlerinde KTP herhangi bir kurulda karar verici olmamıştır ve bunu teklif dahi etmemiştir.

Yapılan açıklamaların bir kısmı baskı kurmak ve aba altından sopa göstermek amaçlıdır. Kentimizde birçok belediye vardır, bütün yükü Kadıköy Belediyesi’ne yüklemek anlamsızdır. Kadıköy’lü toplulukların “niye bu kadar azız bu şenlikte?”  sorusu meşrudur. Çünkü bu soru Kadıköy’ü son beş yıldır tiyatro vahası haline getiren, bir çok mekan kazandıran ve seyirci oluşturan emekçilerin talebi olarak anlaşılmalıdır.

Özellikle bir yapımcı derneği olduğu anlaşılan TİYAP’ın itirazı anlaşılmamaktadır.  “Hangi grup yerine hangi grup yer alsaydı, hak yerini bulacaktı” açıklanmalıdır. Yoksa bu durum kendinden menkul bir tiyatro duayeni hezeyanı olarak değerlendirilmelidir.

Kadıköy Tiyatroları Platformu