Bu Adil Değil

İki ay kadar önce Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun öncülüğünü yaptığı Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi tarafından, Kültür Bakanlığı’na yönelik 7 maddelik temel ihtiyaçlar listesinin olduğu bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kısa sürede azımsanmayacak bir toplumsal desteğe kavuştu. Bu destek her gün artmaya devam ediyor.

Kültür Bakanlığı’ysa taleplerimizin ve imzalarımızın bir dilekçeyle ilgili makamlara iletilmesine rağmen, şu ana dek somut bir adım atmadı. Üç aydan fazla kapalı kalmamızın telafi edilemeyecek kayıplarına karşılık  devlet yardımının başvuru tarihini Temmuz ayına çekmek, oyunlarımızın dijital gösterim haklarını satın alacağı vaadinde bulunmak dışında bir şey yapılmadı.

Kültür Bakanı yardımcısının AA habere verdiği röportajdan öğrendiğimiz kadarıyla Temmuz ayında Devlet Tiyatrosu kamyonlarla ülkeyi gezecek, nöbetçi tiyatro olacak, açık hava sahnelerinde konserler tertip edilecek. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına göre salonlarımız 1 Temmuz itibariyle açılacak. Hangi koşullarda olduğuysa belli değil. Tiyatro seyircisinin tamamına yakını yapılan anketlerde pandemi bitene kadar salonlara girmeyeceğini beyan ediyor.

Konser verecek şarkıcılara basına yansıdığına göre devlet 30 milyon TL’yi tek kalemde harcayabiliyor.

Tiyatroya gelince mevzuata takılan devlet, farklı ödenekleri kullanarak istediğinde kaynak aktarmanın yolunu da bulabiliyor.

Ülkemizde tiyatro, telafisi on yıllar alacak bir yıkımla karşı karşıya artık. Biz bahşiş, sadaka, ulufe talep etmedik. Verdiğimiz vergilerle yarattığımız artı değerdir taleplerimizin dayanağı. Sanata ulaşmak ayrımcılık yapılmadan Türkiye’de yaşayan her insanın kamusal hakkıdır. Devlet, ödenekli tiyatrolar gibi diğer tiyatrolara da halkın ulaşmasını sağlamalıdır. Bu, devletin asli görevidir. Anayasanın hem sanata ve sanatçıya hem de onu takip edenlere sağladığı haklar karşısında herkes eşittir. Bu nedenle olanaklardan eşit biçimde yararlanmak hakkımızdır.

Kültür Bakanlığı’nı şu ana kadar attığı göstermelik adımlara bir son vermeye, sorunu bütün ağırlığıyla masaya yatırma cesaretini göstermeye, taleplerimizi hayata geçirmek için vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyoruz.